Клінічна біохімія

 • Ангіотензин-конвертуючий фермен
 • Альдолаза
 • Бета-2-мікроглобулін
 • Панкреатична еластаза (кал)
 • Інгібітор С1-естерази
 • Бета-каротин
 • Коензим Q10
 • Диамінооксидаза
 • Еозинофільний катіонний білок
 • Панкреатична еластаза (сироватка)
 • Еритропоетин
 • Вільні каппа/лямбда легкі ланцюги (сироватка)
 • Вільні каппа/лямбда легкі ланцюги (сеча)
 • Гастрин
 • Глюкагон
 • Гістамін
 • Гістамін (сеча)
 • Електрофоретична імунофіксація (сироватка)
 • Електрофоретична імунофіксація (сеча)
 • Метилмалонова кислота
 • Міоглобін
 • Вітамін В3 (ніацин)
 • Остеокальцин
 • Кісткова лужна фосфатаза (остаза)
 • Преальбумін
 • Вітамін В5 (пантотенова кислота)
 • Порфірини вільні в еритроцитах
 • Порфірини загальні (сеча)
 • Прокальцитонін
 • Піруват
 • Супероксиддисмутаза
 • Загальна антиоксидантна активність
 • Трипсин (кал)
 • Триптаза
 • Вітамін А
 • Вітамін B1
 • Вітамін B2
 • Вітамін B6
 • Вітамін C
 • Вітамін D (25-OH)
 • Вітамін D2 (25-OH)
 • Вітамін D3 (1.25-OH)
 • Вітамін Е
 • Вітамін Н (біотин)
 • Вітамін К
 • Цинк

Показники гемостазу

 • D-димер
 • Фактор VIII-асоційований АГ
 • Фактор VIII Віллебранда, мультимер
 • Інгібітор активатора плазміногену
 • Протеїн С-активність
 • Протеїн С-антиген
 • Протеїн S-активність
 • Тромбін-антитромбіновий комплекс

Система HLA

 • HLA B*27 (хвороба Бехтерева)

Ендокринологія

 • Адипонектин
 • Адреналін (плазма)
 • Адреналін (добова сеча)
 • Альдостерон (плазма)
 • Альдостерон (сироватка)
 • Альдостерон (добова сеча)
 • Антимюллерів гормон
 • Андростендіон
 • Ангіотензин 2
 • СТ-провазопресин (копептин)
 • Кортизол (добова сеча)
 • Дигідротестостерон
 • 11-дезоксикортикостерон
 • Допамін (плазма)
 • Допамін (добова сеча)
 • Плацентарний лактоген
 • Гомованільна кислота (добова сеча)
 • Лептин
 • Мелатонін
 • Метанефрин, норметанефрин (добова сеча)
 • Норадреналін (плазма)
 • Норадреналін (добова сеча)
 • BNP-NT-пропептид (мозковий натрійуретичний пропептид)
 • Панкреатичний поліпептид
 • Прегненолон-сульфат
 • Ренін прямий
 • Серотонін
 • Серотонін IgG
 • Серотонін IgM
 • Ванілілмигдальна кислота (добова сеча)

Метаболізм

 • Скринінг амінокислот (сеча)
 • Скринінг амінокислот (сироватка/плазма)
 • Аполіпротеїн А2
 • Жовчні кислоти
 • Скринінг новонароджених
 • Тирозин

Онкомаркери

 • CA 242
 • Кальцитонін
 • Кальпротектин (кал)
 • Хромогранін А
 • HER2/neu
 • Cyfra-21
 • 5-гідроксиіндолоцтова кислота (добова сеча)
 • Ліпідозв’язані сіалові кислоти
 • Нейрон-специфічна енолаза
 • Білок S100
 • SCC (антиген плоскоклітинної карциноми)

Антитіла, аутоантитіла

 • Антитіла до центромери
 • Антитіла до рецепторів ацетилхоліну
 • IgG до кардіоліпіну
 • IgM до кардіоліпіну
 • Антимітохондріальні антитіла
 • IgG-скринінг антинуклеарних антитіл
 • Антинуклеарні антитіла IgA
 • Антинуклеарні антитіла IgG
 • Антинуклеарні антитіла IgM
 • c-ANCA (цитоплазм.)
 • p-ANCA (перинукл., МПО)
 • Аннексин V IgG
 • Антитіла до гладеньких м’язів
 • IgG до бета-2-глікопротеїну
 • IgМ до бета-2-глікопротеїну
 • IgG до центромери
 • Антитіла до двоспіральної ДНК
 • Антитіла до нативної ДНК
 • IgA до ендомізію
 • IgG до ендомізію
 • Антитіла до ендотелію
 • Антитіла до глутамат-декарбоксилази
 • Антитіла до базальної мембрани гломерулоцитів
 • IgA до дезамінованого пептиду гліадину
 • IgG до дезамінованого пептиду гліадину
 • IgA до тканьової трансглутамінази
 • IgG до тканьової трансглутамінази
 • Антитіла до гістонів
 • Антитіла до міокарду
 • Антитіла до тирозин-фосфатази
 • Антитіла до інсуліну людини
 • Антитіла до острівкового апарту
 • Антитіла Jo-1
 • Антитіла до печінкових антигенів, блот (AMA-M2-3E, LKM1, LC1, SLA)
 • Нирково-печінкові мікросомальні антитіла
 • Мієлін-асоційований глікопротеїн IgA
 • Мієлін-асоційований глікопротеїн IgG
 • Мієлін-асоційований глікопротеїн IgM
 • Антитіла до основного білка мієліну
 • Антитіла до цитрулінованого віментину
 • Мі2-антитіла
 • Антитіла до мієлопероксидази
 • Тест на харчову непереносимість (NAT-тест)
 • Антиаквапорин 4 IgA
 • Антиаквапорин 4 IgG
 • Антиаквапорин 4 IgM
 • Олігоклональні антитіла (сироватка/ліквор)
 • Антитіла до парієтальних клітин
 • RNP/Sm-антитіла
 • U1-RNP/SM-антитіла
 • Saccharomyces cerevisiae IgA
 • Saccharomyces cerevisiae IgG
 • Scl-70-антитіла
 • Антитіла до односпіральної ДНК
 • Антитіла до посмугованих (скелетних) м’язів
 • Антитіла до розчинних печінкових антигенів (SLA)
 • SM (B/B/D)-антитіла (антиген Сміта)
 • Антиспермальні антитіла
 • SS-A (Ro)-антитіла
 • SS-B (La)-антитіла
 • Антитіла до рецепторів ТТГ

Інфекції

 • Acanthamoeba spp. (ПЛР)
 • Aspergillus fumigatus-ДНК (ПЛР)
 • Hepatitis E-IgG (скринінговий тест)
 • Hepatitis E-IgG, блот (підтвердж. тест)
 • Hepatitis E-IgM (скринінговий тест)
 • Hepatitis E-IgM, блот (підтвердж. тест)
 • IgG до амеби
 • Aspergillus-антиген (сироватка)
 • Asperg. fumigatus-антитіла
 • IgA до Bordetella pertussis
 • IgG до токсину Bordetella pertussis
 • Bordetella parapertussis-ДНК (ПЛР)
 • Bordetella pertussis-ДНК (ПЛР)
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • Brucella-ДНК (ПЛР)
 • Candida albicans IgA
 • Candida albicans IgG
 • Candida albicans IgM
 • CMV IgG авідність
 • Chlam. pneumoniae IgA
 • Chlam. pneumoniae IgG
 • Clostridium difficile-токсин (кал)
 • Cryptococcus neoformans-антиген (сироватка)
 • Cryptococcus neoformans-антиген (ліквор)
 • Coxsakie IgG
 • Coxsakie IgM
 • Coxiella burnetii-ДНК (ПЛР)
 • Chlamydia psittaci IgA
 • Chlamydia psittaci IgG
 • Chlamydia psittaci IgM
 • Цистицеркоз-антитіла
 • Цистицеркоз-антитіла, блот
 • Вірус лихоманки Денге-антиген
 • Вірус лихоманки Денге IgG
 • Вірус лихоманки Денге IgM
 • Вірус лихоманки Денге-РНК (ПЛР)
 • Антитіла до дифтерійного анатоксину
 • Дірофіляріоз-антитіла
 • Ehrlichiosis-IgG
 • Ehrlichiosis-IgM
 • Ehrlichia-ДНК (ПЛР)
 • Ентеровіруси IgG
 • Ентеровіруси IgM
 • Ентеровіруси-РНК
 • Вірус кліщового енцефаліту IgG
 • Вірус кліщового енцефаліту IgM
 • Вірус кліщового енцефаліту-РНК
 • Вірус свинячого грипу H1N1-РНК
 • HBV-ДНК, кількісний
 • HCV-РНК, кількісний
 • Helicobacter pylori-АГ (якісний)
 • H.pylori IgA, блот
 • H.pylori IgG, блот
 • HHV 6 IgG
 • HHV 6 IgM
 • HHV 6-ДНК
 • HHV 7 IgG
 • HHV 7 IgM
 • HHV 7-ДНК
 • HHV 8 IgG
 • HHV 8-ДНК
 • HIV 1-РНК, кількісний
 • HIV комбо тест (АТ до HIV 1/2/0+p24-АГ)
 • IgG до HSV 2
 • HTLV I-ДНК
 • HTLV II-ДНК
 • HTLV I антитіла, блот (підтвердж. тест)
 • HTLV II антитіла, блот (підтвердж. тест)
 • HTLV I/II-IgG (скринінг)
 • IL28B-генотипування
 • Legionella pneumophila IgG (серотип 1-7)
 • Legionella pneumophila IgM (серотип 1-7)
 • Legionella-ДНК (ПЛР)
 • Leptospira IgG
 • Leptospira IgM
 • Leptospira-ДНК
 • Listeria-антитіла (скринінг)
 • Listeria monocytogenes-ДНК
 • Treponema pallidum IgG, блот
 • Treponema pallidum IgМ, блот
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Borrelia burgdorferi IgG, блот
 • Borrelia burgdorferi IgМ
 • Borrelia burgdorferi IgМ, блот
 • Borrelia burgdorferi-ДНК (ліквор, аспірат, пунктат, кліщ тощо)
 • Plasmodium falciparum IgG (малярія)
 • Збудник малярії-ДНК (ПЛР)
 • Вірус кору IgG
 • Вірус кору IgM
 • Вірус кору-РНК (ПЛР)
 • Вірус епідемічного паротиту IgG
 • Вірус епідемічного паротиту IgM
 • Вірус епідемічного паротиту-РНК (ПЛР)
 • Mycoplasma pneumoniae IgA
 • Mycoplasma pneumoniae IgG
 • Mycoplasma pneumoniae IgM
 • Mycoplasma pneumoniae-ДНК (ПЛР)
 • Нематоди IgG, блот
 • Parvovirus-B19-IgG авідність
 • Parvovirus-B19 IgG
 • Parvovirus-B19-IgG, блот (підтвердж. тест)
 • Parvovirus-B19 IgM
 • Parvovirus-B19-IgM, блот (підтвердж. тест)
 • Parvovirus-B19-ДНК
 • Pneumococcus IgG
 • Поліовірус типу 1-антитіла
 • Поліовірус типу 2-антитіла
 • Поліовірус типу 3-антитіла
 • Polyoma BKV-ДНК
 • Polyoma JCV-ДНК
 • Rubella IgG-авідність
 • Rickettsia conori/rickettsii-IgG
 • Rickettsia conori/rickettsii-IgM
 • Rickettsia-ДНК (ПЛР)
 • Краснуха (ПЛР)
 • Rickettsia typhi IgG
 • Rickettsia typhi IgM
 • Salmonella-IgA
 • Сальмонела IgG/A/M, скринінг антитіл
 • Coronavirus-ДНК (ПЛР)
 • Schistosoma mansonii-антитіла
 • Schistosoma mansonii IgG
 • Strongyloides IgG
 • Toxoplasma IgG-авідність

Quantiferon-Gold test (діагностика туберкульозу)

 • Правцевий антитоксин
 • Антитіла до збудника сказу
 • Francisella tularensis-IgG
 • Francisella tularensis-IgM
 • Varicella zoster IgG
 • Varicella zoster IgM
 • Varicella zoster-ДНК
 • Yersinia pseudotuberculosis-антитіла
 • Yersinia IgA, блот
 • Yersinia IgG, блот

Лікарські засоби

 • Карбамазепін, карбамазепін-епоксид
 • 5-гідрокситриптофан (сеча)
 • Ламотригін
 • Леветірацетам
 • Літій
 • Нітразепам
 • Преднізолон
 • Вальпроєва кислота
 • Воріконазол

Хімічні речовини та професійне здоров’я

 • Етанол (етиловий спирт) у крові
 • Срібло
 • Алюміній
 • Арсен
 • Золото
 • Кадмій
 • Кобальт
 • Хром
 • Хром (сеча)
 • Мідь
 • Мідь (сеча)
 • Ртуть
 • Ртуть (сеча)
 • Скринінг важких металів (сеча)
 • Манган
 • Молібден
 • Нікель
 • Свинець
 • Селен
 • Сіліцій
 • Олово
 • Стронцій
 • Таллій
 • Ваннадій

Знайдіть нас

м. Кам’янець-Подільський
вул. Лесі Українки, 40
(навпроти дитячої поліклініки)

Ми працюємо:
Понеділок-П’ятниця: 8:00–17:00
Субота & Неділя: ВИХІДНИЙ

Консультація on-line

Чекаємо Ваших листів: [email protected]

Знайти на сайті:

Архів новин